[ No Description ] RM 54.95

Buku "Melakar Wajah Baharu Perkhidmatan Awam: Lapan Prinsip Pemangkin Kecemerlangan" menghuraikan idea dan pemikiran kepimpinan negara tentang prinsip-prinsip utama yang menjadi pemangkin dalam membangunkan perkhidmatan awam yang dinamik dan berdaya saing. Buku ini juga memberi penekanan khusus kepada kepentingan setiap prinsip-prinsip tersebut dan turut diselitkan kisah-kisah kejayaan sebagai renungan. Prinsip tersebut ialah Berilmu, Kebolehpercayaan, Amalan Kerja Terbaik, Semangat Patriotik, Budaya Keberhasilan, Kreativiti dan Inovasi, Nilai Tambah dan Kompetensi serta Permuafakatan Kerja.
view book