Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab by Zakaria @ Mahmod Daud

Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab by Zakaria @ Mahmod Daud from  in  category
Privacy Policy
Read using
(price excluding 0% GST)
Category: General Academics
ISBN: 978-983-49-0496-8
File Size: 4.91 MB
Format: EPUB (e-book)
DRM: Applied (Requires eSentral Reader App)
(price excluding 0% GST)

Synopsis

Persoalan tentang ajaran Muhammad ibn Abd al-Wahhab atau lebih dikenali dengan ajaran Wahhabi sering ditimbulkan dalam kalangan masyarakat sejak dahulu hingga kini. Ada yang menganggap bahawa ajaran Wahhabi ini tidak menyeleweng daripada ajaran Ahl al-Sunnha wa al-Jama'ah, sebaliknya ada juga yang berpendapat ajarannya terkeluar daripada ajaran Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah. Melalui buku Muhammad ibn Abd al-Wahhab ini, penulis berjaya mengupas persoalan tentang pemikiran tokoh ini, antaranya tentang tauhid Uluhiyyah, Rubuiyyah, Asma' wa al-Sifat, tawasul, dan syafaat. Penulis juga mengemukakan pandangan ulama dan sarjana Barat terhadap pemikiran beliau. Penulis menegaskan bahawa ajaran Wahhbi ini tidak terpesong daripada ajaran Islam berdasarkan fakta dan hujah ilmiah yang disokong oleh nas al-Quran dan hadith.

Reviews

Write your review

Recommended